Privacyverklaring

Privacyverklaring

Je privacy is belangrijk voor me en daarom ga ik zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Daarmee handel ik in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving in het kader van de bescherming van je privacy. Ik vertel je graag welke persoonsgegevens van je worden verwerkt en wat ik hiermee doe. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze privacyverklaring, neem dan gerust contact op. Mijn contactgegevens staan aan het einde van deze privacyverklaring.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is of dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Waarom verzamel ik persoonsgegevens

Wanneer je deelneemt aan events en of reizen, of een offerte aanvraagt, vraag ik je om contactgegevens te verstrekken. Soms vraag ik je naar andere (persoonlijke) gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen of verzoeken te verwerken. Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij ik van tevoren je toestemming hiervoor heb verkregen.

Welke gegevens verzamel ik?

Om mijn diensten zo optimaal mogelijk aan te bieden verzamel ik persoonsgegevens. Dit kunnen verschillende gegevens zijn, afhankelijk van het type contact dat wij hebben, maar denk hierbij aan naam, telefoonnummer, e-mailadres, ID/of paspoort-gegevens (dit laatste wordt alleen bewaard wanneer je een deelneemt aan een reis, anders niet). Om je goed van dienst te kunnen zijn houd ik bij aan welke evenementen en/of reizen je deelneemt of waar je in geïnteresseerd bent.

Inzicht van gegevens

Je hebt de mogelijkheid om je gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Hiervoor kun je een verzoek indienen via mlederwerg@gmail.com Ik kan niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat de wet me verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen bestaan die zich tegen verwijdering verzetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bewaarplicht van facturen.

Hoe lang bewaar ik gegevens

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ik de gegevens heb verzameld en het uitvoeren van de diensten. Hoe lang de gegevens worden bewaard is dus afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per (categorie van) gegeven(s) verschillen.

Delen van gegevens

Waar nodig wordt de informatie intern gedeeld. Ik heb geen personeel, maar werk wel samen met derde partijen (luchtvaartmaatschappijen, etc.) Met deze partijen zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten, zodat ik zeker weet dat zij net zo vertrouwelijk met je gegevens omgaan als ik dat doe.

Ik verkoop je gegevens niet aan derden. Wel deel ik gegevens zoals je naam en ID-gegevens met partijen zoals luchtvaartmaatschappijen. Ik beperk dit bewust zo veel mogelijk. Bovendien zijn er verwerkingsovereenkomsten gesloten met partijen die wel toegang tot gegevens hebben.

Beveiliging

Mijn systemen zijn goed beveiligd en ik heb maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om de website en ICT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen.

Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je inzicht van gegevens kun je natuurlijk contact met me opnemen. Dit kan ook als je gegevens wilt aanpassen of laten verwijderen.

Contact

Mirjam Lederwerg Eventplanner

Aetsveld 34

3645 XP Vinkeveen

06-22557511

mlederwerg@gmail.com